วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ต้นกล้ากล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 เพาะเนื้อเยื่อ

ต้นกล้ากล้วยน้ำว้าปากช่อง 50 เพาะเนื้อเยื่อที่สั่งซื้อมามีขนาดต้นเล็กความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร ผู้ขายสามารถบรรจุลงในกล่องพัสดุและส่งมากับบริษัทขนส่งเอกชน ถึงปลายทางไม่เกิน 2 วัน ซึ่งต้นกล้ายังเขียวสด ไม่เหี่ยวเฉา เมื่อได้รับต้นกล้ากล้วยแล้วให้รีบนำไปลงถุงเพาะชำ


การเลือกใช้ถุงเพาะชำให้ใช้ถุงขนาด 4x6 นิ้วก็พอ เมื่อเอาลงถุงเพาะชำ 2-3 เดือน ก็จะได้ขนาดต้นสูงใหญ่แข็งแรงเหมาะสำหรับนำไปปลูกสาเหตุที่ต้องเลือกต้นกล้ากล้วยจากการเพาะเลี้ยงจากเนื้อเยื่อ เนื่องจากปลอดจากโรคตายพลายซึ่งเป็นโรคของกล้วยน้ำว้าทุกสายพันธุ์ การติดโรคตายพลายของกล้วน้ำว้านั้นจะระบาดทั้งสวน และเชื้อโรคจะยังอยู่ในส่วนนั้นเป็นสิบ ๆ ปี ถึงแม้จะได้ตัดสวนกล้วยนั้นทิ้งไปแล้วเชื้อโรคตายพลายก็ยังอยู่ ปัจจุบันนี้ยังไม่มีวิธีการรักษาเชื้อโรคนี้ให้หายขาดได้